Skip to content

Coaching

Wat kun je verwachten van mij?

Coaching is een persoonlijk ontwikkelingsproces dat wordt ingezet om een lange-termijn verandering te realiseren. Veelal is de aanleiding een concreet vraagstuk of probleem in je werk, organisatie of relatie. Het vraagt zelfreflectie en je wordt uitgedaagd om in een korte periode een flinke groei door te maken.

In mijn rol als coach heb ik geen oordeel en kom ik niet met de oplossing. Ik stuur op het proces maar niet op de inhoud.

Ik stel mijn eigen authentieke vragen vanuit oprechte compassie en nieuwsgierigheid.

Het is mijn taak jou te ondersteunen in het proces en jou te laten komen tot je eigen autonome en authentieke pad. Op die manier zullen de oplossingen ook van jou zijn en daardoor standhouden.

Ik ben betrokken en dat vraagt wel eens om een stevige aanpak. Jou uit je comfort zone halen zodat je ruimte creëert voor bewustwording en groei. Als coach zal ik met respect door “mooie verhalen” heen prikken en je niet laten gaan voordat we zijn waar het echt om gaat. Het mag schuren voor jezelf of tussen ons en dat is precies het punt van groei en ontwikkeling.

Persoonlijke coaching

Coachen is voor mij een vorm van begeleiding waarbij ik je ondersteun en uitdaag in een ontwikkelingsproces met de volgende kenmerken:
Je bent zelfsturend in het proces.
Het gesprek sluit aan bij jouw ervaringen, wensen en authenticiteit
De focus ligt op de vooruitgang van nu naar de toekomst
Er is altijd een respectvolle en gelijkwaardige relatie tussen jou en mij in mijn rol als coach

Plan een gesprek in

Coaching praktijk voor de particuliere en de zakelijke markt